Sibs forever, forever sibs

Safepoint perustettiin peliyhteisöksi, jonka tarkoituksena oli keskittyä pelien ohella myös pelikulttuurin parantamiseen omalla panoksellaan. Safepointin lähtöasetelmana oli tarjota yhteisö, joka sitoutuu syrjimättömyyteen, inklusiivisuuteen sekä lempeyteen. Paljon on tapahtunut sen jälkeen, kun J ja H keskustelivat tällaisen yhteisön tarpeesta vuoden 2019 tammikuussa. Nyt lokakuussa 2020 takana on vaiherikas puolitoistavuotinen, sekä maailmalla että Discordissa.

 • ensimmäinen testiviesti postattiin perjantai-iltana 4.1.2019
 • jäseniä : 117
 • ylläpitäjiä ja moderaattoreita: 7
 • keskustelukanavia: 62
 • kappaleita Spotify collaborative-soittolistalla: 34
 • inside-meemejä: 1 kpl
 • tatuoijia yhteisössä: 1 kpl

Lokakuussa 2020 Safepointin luvut näyttävät tältä:

 • jäseniä: 234
 • ylläpitäjiä ja moderaattoreita: 7
 • botteja: 5
 • keskustelukanavia: 58…

Safepoint

Syrjimättömyyteen ja inklusiivisuuteen sitoutunut peliyhteisö

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store